SQUARE MANAGEMENT

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Doświadczenie

Od ponad 15 lat zajmujemy się kompleksową obsługą nieruchomości. Pasiadając fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie z najwyższą staranności dbamy o Państwa interesy.

Zaufanie

Od ponad 15-tu lat cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. Świadczą o tym wieloletnie umowy i relacje partnerskie.

Zespół

Za każdym biznesem stoi człowiek. Jesteśmy dumni z naszego zespołu, którego zaangażowanie i profesjonalizm przekłada się na dobre wyniki biznesowe.

O nas

Jesteśmy firmą, która od 2001 roku specjalizuje się w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalno-usługowymi. Obsługujemy zarówno duże podmioty inwestycyjne jak i mniejsze własności prywatne. W imieniu naszych Klientów profesjonalnie zajmujemy się sprawami zarządu ich nieruchomości.

Kompleksowość

Zarządzaniem zajmujemy się wielopłaszczyznowo, m.in. opiniujemy, doradzamy, nadzorujemy, obliczamy, monitorujemy, reprezentujemy oraz wykonujemy wiele innych czynności. Lata doświadczenia pozwalają nam jak najszerzej sprawować usługi zarządzania powierzonych nam nieruchomości.

Rzetelność

Jesteśmy dobrymi zarządcami. Lubimy przejrzystość i jasne zasady. Lubimy, gdy dokładnie wiadomo kto i za co płaci i potrafimy tego dopilnować. W naszym zarządzaniu nie ma „szarej strefy”. Takie zasady stosujemy w naszej firmie i takie zasady egzekwujemy od podmiotów trzecich, gdy działamy w imieniu naszych Klientów.

15

lat doświadczenia

1024

lokali

15

nieruchomości

57

zadowolonych klientów

Usługi

Zarządzanie i administracja

Od 2001r specjalizujemy się w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalno-usługowymi.

Wiecej
Obsługa księgowa

Oferujemy naszym klientom obsługę księgową Wspólnoty Mieszkaniowej oraz obsługę księgową klientów indywidualnych.

Wiecej
Zarządzanie najmem

Profesjonalnie zajmujemy się sprawami zarządu powierzonych nam nieruchomości.

Wiecej
Wsparcie prawne

Jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie prawne w zakresie problematyki nieruchomościowej.

Wiecej
Obsługa techniczna i utrzymanie czystości

Zapewniamy pełną obsługę techniczną i konserwatorską nieruchomości, w tym 24h pogotowie techniczne.

Wiecej
Zapraszamy do kontaktu

pomóż nam przygotować najlepiej dopasowaną ofertę

Kontakt

Zarządzanie i administracja

Zarządzanie i administracja

Jesteśmy firmą specjalizującą się od 2001r w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalno-usługowymi.
W szczególności w ramach usługi zapewniamy:

Zebrania wspólnoty

Przygotowywanie dokumentacji oraz pomoc przy przeprowadzeniu corocznego Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej (sporządzanie dokumentów podsumowujących rok działania Wspólnoty pod względem inwestycyjnym, finansowym, spraw bieżących, tworzenie projektów uchwał, przygotowywanie list lub kart do głosowania, przygotowywanie zaproszeń na Zebranie oraz dostarczanie ich wszystkim Członkom Wspólnoty, organizowanie miejsca Zebrania, pomoc techniczną i merytoryczną podczas Zebrania).

Kalkulacje

Przygotowanie planu gospodarczego Wspólnoty (ustalenie – między innymi w oparciu o prognozy cen podstawowych mediów takich jak: woda, gaz, energia cieplna oraz wstępną kalkulację – kosztów jakie Wspólnota będzie ponosiła w danym okresie rozliczeniowym, ustalanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na podstawie posiadanego doświadczenia w zakresie zarządzania nieruchomościami).

Kontrola usług

Nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, ochrona, konserwacja nieruchomości i in.), zaś w pierwszych miesiącach administrowania nieruchomością – codzienną osobistą kontrolę jakości pracy celem ustalenia standardów oczekiwanych przez Członków Wspólnoty.

Przeglądy techniczne

Organizowanie przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach, które służą wszystkim Mieszkańcom Wspólnoty, w szczególności zaś: przeglądów ogólnobudowlanych, przeglądów przewodów kominowych i instalacji gazowych.

Wsparcie techniczne

Wsparcie w przejmowaniu nieruchomości od firm developerskich, pomoc w przejęciu dokumentacji technicznej nieruchomości oraz wspieranie w egzekwowaniu usuwania usterek występujących w okresie rękojmi nieruchomości.

Wsparcie biurowe

Zorganizowanie Biura Wspólnoty i prowadzenie bieżących spraw biurowych (między innymi dbałość o informowanie Mieszkańców Wspólnoty o wszystkich istotnych dla nich – a związanych z zarządzaniem nieruchomością – sprawach).

Umowy i negocjacje

Pomoc przy zawieraniu umów z usługodawcami (dostawcami mediów, podmiotami zapewniającymi utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Wspólnoty itp.). Negocjacje tych umów.

Rozliczanie mediów

Rozliczanie zużycia mediów (ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania), a także dokonywanie – poprzedzających rozliczenie – spisów mediów.

Wynajem powierzchni

Rekomendacje dotyczące wynajmu wolnych powierzchni wchodzących w skład nieruchomości i prowadzenie negocjacji z potencjalnymi najemcami.

Doradztwo

Doradztwo w zakresie pozyskiwania pożytków przez Wspólnotę.

Realizacja uchwał

Realizację uchwał Zebrania Wspólnoty.

Zarządzanie najmem

Zarządzanie najmem

Naszą usługę kompleksowego zarządzania najmem adresujemy do inwestorów, właścicieli mieszkań i domów, którzy przebywają zagranicą, albo z innych przyczyn nie mają możliwości profesjonalnie zająć się sprawami zarządu swojej nieruchomości.

Jeśli jesteście Państwo właścicielem kamienicy, domu jednorodzinnego, apartamentu lub mieszkania to idealnym rozwiązaniem jest zatrudnienie naszej firmy, która odciąży Państwa w czynnościach związanych z obsługą Państwa własności. W Państwa imieniu m.in. prowadzimy następujące działania:

W zastępstwie właściciela przygotowujemy lokal do wynajęcia

Nadzorujemy prace wykończeniowe w mieszkaniu, zapewniamy dostęp do sprawdzonych fachowców. Proponujemy możliwości doposażenia mieszkania w elementy wykończenia wnętrza (np. aneks kuchenny) podwyższając jego standard tak, aby przy minimalnym nakładzie finansowym z Państwa strony uzyskać pożądany efekt w postaci wysokiej ceny za najem lokalu.

Proponujemy
sprawdzone
wzory umów

Zawrzemy w Państwa imieniu umowę najmu według sprawdzonych w praktyce wzorów, należycie zabezpieczających Państwa interes jako strony wynajmującej. Zlecenie naszej firmie obsługi najmu lokalu mieszkalnego umożliwia ponadto zachowanie anonimowości właściciela lokalu w stosunku do najemcy lokalu.

Kontrolujemy dokonywanie wpłat czynszowych i eksploatacyjnych

Nadzorujemy terminowość dokonywania przez najemcę wpłat czynszu najmu dla właściciela lokalu i wszelkich innych opłat za korzystanie z przedmiotu najmu. Z końcem każdego miesiąca wystawiamy oficjalną informację o wysokości wpływów z najmu.

Wyszukujemy i weryfikujemy najemców

Najemca zostanie przez nas wstępnie sprawdzony pod względem wiarygodności (np. stałe zatrudnienie, wysokość wynagrodzenia, zawód), tak aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności.

Rozliczamy najemcę po wygaśnięciu umowy

Po zakończeniu okresu najmu rozliczamy najemcę w zakresie korzystania z wody, prądu itd. Kontroli podlega również stan techniczny lokalu i jego elementów składowych. Kolejnym krokiem z naszej strony jest wyszukanie następnego najemcy.

Rozliczenia
okresowe

Zmniejszenie nakładu pracy właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania nieruchomości oraz pracy związanej z wykonywaniem naliczeń, rozliczeń mediów oraz wykonywaniem bilansów rocznych i okresowych.

Wsparcie prawne

Wsparcie prawne

Doradztwo własne

Nasze doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie sprawia, że opinie w zakresie bieżącej problematyki z zakresu kodeksu cywilnego, w tym bieżącej problematyki nieruchomościowej oraz ustawy o własności lokali udzielane są przez nas bezpłatnie.

Opinie prawne

Na życzenie Wspólnoty opinie prawne mogą zostać przygotowane odpłatnie przez stale współpracującą z nami Kancelarię Radcy Prawnego.

Współpraca z kancelarią

W sprawach cywilnych, gospodarczych oraz przy sporach sądowych korzystamy z usług współpracującej Kancelarii Prawnej.

Rzeczoznawcy

W szczególnych sytuacjach wsparcie zapewniają inżynier budowlany oraz rzeczoznawca budowlany.

Koszty porad prawnych oraz zastępstwa procesowego określane są przez Kancelarię zawsze indywidualnie po analizie przedmiotu sporu oraz posiadanej dokumentacji.

Obsługa księgowa

Obsługa księgowa

W ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym klientom obsługę księgową Wspólnoty Mieszkaniowej oraz obsługę księgową klientów indywidualnych (zarządzanie najmem). W każdej chwili możliwy jest kontakt telefoniczny lub osobisty z księgową. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia poszczególnych lokali dostarczane są pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail). W ramach codziennej pracy do obowiązków naszego działu księgowości należy m.in. :

Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Wspólnoty
Prowadzenie kont poszczególnych lokali
Monitorowanie zaległości czynszowych Członków Wspólnoty
Dokonywanie rozliczeń Wspólnoty z podmiotami świadczącymi usługi na jej rzecz
Elektroniczny system dostępu do stanu konta dla wszystkich mieszkańców - podgląd przez Internet (e-kartoteka)
Składanie deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego

Obsługa techniczna i utrzymanie czystości

Obsługa techniczna

W związku z tym, że każda Wspólnota zobligowana jest do utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym, jak również takiego monitowania nieruchomości pod względem technicznym, aby minimalizować występowanie awarii oraz zapewnić mieszkańcom komfort w korzystaniu z nieruchomości, oferujemy Państwu naszą pomoc w postaci usługi konserwacyjnej. Zapewniamy pełną obsługę techniczną i konserwatorską nieruchomości, w tym 24h pogotowie techniczne.

W ramach stałej obsługi technicznej oferujemy m.in. :

Prowadzenie książki obiektuProwadzenie dziennika konserwacji budynku
Pełna konserwacja obiektu w tym:

Bieżąca kontrolę nad urządzeniami takimi jak: kotły, pompy, separatory oleju, wentylacja, konserwacja bram garażowych, instalacji grzewczych, instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji ppoż., instalacji niskoprądowych oraz telewizji przemysłowej CCTV.

Utrzymanie czystości

W ramach naszej działalności oferujemy ponadto:

Kompleksowe utrzymanie czystości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz nieruchomości. Utrzymanie czystości w hali garażowej, wraz z maszynowym myciem posadzki. Dodatkowo zapewniamy naszym klientom obsługę w zakresie odśnieżania oraz utrzymania zieleni. Zapewniamy wykwalifikowany personel. Są to sumienne, miłe i sprawdzone osoby, nadzorowane dodatkowo przez koordynatora, który na bieżąco monituje stan realizacji powierzonych nam usług.

Rekomendacje

Poproś nas o pełną listę rekomendacji oraz zrealizowanych projektów

Square Magement są to zarządzcy z prawdziwego zdarzenia. O cudze dbają jak o swoje. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, jest to firma godna polecenia. Wioletta K. Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej
Od kilku lat naszymi lokalami opiekuje się Square Management. Cenimy sobie profesjonalizm zespołu oraz przejrzyste warunki współpracy. Robert P. Właściciel prywatnych nieruchomości

Siedziba firmy

Adres

Square Management
ul. Gwiaździsta 29/24
01- 651 Warszawa

Napisz do nas!

Wyślij do nas wiadomość wypełniając poniższy formularz.